Investeren met Impact – meer dan geld

Investeren bij Change betekent de maatschappij veranderen dankzij onze “Impact First”-benadering. Ons investeringsfonds financiert innovatieve projecten op basis van een nauwkeurige analyse van hun maatschappelijke impact en hun financiële duurzaamheid.

Uw kapitaal – alsook uw netwerk en expertise – biedt een antwoord op belangrijke maatschappelijke uitdagingen en garandeert tegelijk een gematigd en redelijk financieel rendement: dat is de kracht van impactinvesteren.

Wie steunen wij?

Inclusie

Het toegankelijk maken van nieuwe producten en diensten met een positieve impact dankzij eerlijke prijsstelling en dankzij de inclusie van een benadeeld publiek.

Transformatie van het bedrijfsmodel

Focus op bedrijven die hun sociale missie in het hart van hun strategie plaatsen en hun bestuur alsook hun relaties met belanghebbenden dienovereenkomstig aanpassen.

Ecologische transitie

Activiteiten die bijdragen tot het creëren van positieve milieueffecten dankzij ondernemende oplossingen, onder andere circulaire oplossingen alsook het ontwerp van producten en processen om negatieve milieueffecten te minimaliseren.

Sociale innovatie

Gericht op disruptieve en innovatieve ondernemingsgerichte benaderingen die een nieuwe oplossing brengen op sociale en milieu-problemen of op een onvervulde vraag.

Doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling

Een nieuwe generatie ondernemers is sterk begaan met de toekomst en met allerlei constructieve vormen van denken over de planeet, de mens en de maatschappij in haar geheel. Om de impact van hun projecten te bepalen en te meten, baseert Change zich op de volgende duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals – SDG) van de Verenigde Naties:

  • Komaf maken met extreme armoede en honger (Doelstelling 1).
  • Een einde maken aan honger, borg staan voor voedselzekerheid, de voeding verbeteren en duurzame landbouw bevorderen (Doelstelling 2).
  • Iedereen de mogelijkheid bieden om in goede gezondheid te leven en het welzijn te bevorderen van iedereen op elke leeftijd (Doelstelling 3).
  • Iedereen gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs garanderen, en het levenslang leren voor iedereen bevorderen (Doelstelling 4).
  • Gendergelijkheid en empowerment bereiken voor alle vrouwen en meisjes (Doelstelling 5).
  • Toegang verzekeren voor iedereen tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie tegen een betaalbare prijs (Doelstelling 7).
  • Bevorderen van constante, gedeelde en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen (Doelstelling 8).
  • De ongelijkheid terugdringen in en tussen landen (Doelstelling 10).
  • Duurzame consumptie- en productiepatronen verzekeren (Doelstelling 12).
  • Dringend actie ondernemen om klimaatverandering en haar impact te bestrijden (Doelstelling 13).