Wij zijn niet alleen

We zijn ervan overtuigd dat Impact Investing een innoverend antwoord kan bieden op de belangrijke maatschappelijke uitdagingen, en tegelijkertijd een bescheiden maar redelijk financieel rendement bieden. De fondsen van onze investeerders – alsook hun netwerk en expertise – dragen bij tot de maatschappelijke impact van de projecten die wij financieren.

Onze “Impact First”-benadering is in de eerste plaats toegespitst op de potentiële maatschappelijke impact van de projecten die we ondersteunen. We analyseren vervolgens hun financiële duurzaamheid op de lange termijn.

Wie steunen wij?

Inclusie

 • Huisvesting
 • Gezondheid
 • Onderwijs
 • Cultuur
 • Ouder worden

Sociale MOBILITEIT

 • Socioprofessionele integratie

VERANTWOORDE PRODUCTIE EN CONSUMPTIE

 • Energietransitie
 • Duurzame voeding
 • Circulaire economie

MAATSCHAPPELIJKE EN BESTUURLIJKE VERNIEUWING

 • Burgerprojecten
 • Scoop

Doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling

Een nieuwe generatie ondernemers is sterk begaan met de toekomst en met allerlei constructieve vormen van denken over de planeet, de mens en de maatschappij in haar geheel. Om de impact van hun projecten te bepalen en te meten, baseert Change zich op de volgende duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals – SDG) van de Verenigde Naties:

 • Komaf maken met extreme armoede en honger (Doelstelling 1).
 • Een einde maken aan honger, borg staan voor voedselzekerheid, de voeding verbeteren en duurzame landbouw bevorderen (Doelstelling 2).
 • Iedereen de mogelijkheid bieden om in goede gezondheid te leven en het welzijn te bevorderen van iedereen op elke leeftijd (Doelstelling 3).
 • Iedereen gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs garanderen, en het levenslang leren voor iedereen bevorderen (Doelstelling 4).
 • Gendergelijkheid en empowerment bereiken voor alle vrouwen en meisjes (Doelstelling 5).
 • Toegang verzekeren voor iedereen tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie tegen een betaalbare prijs (Doelstelling 7).
 • Bevorderen van constante, gedeelde en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen (Doelstelling 8).
 • De ongelijkheid terugdringen in en tussen landen (Doelstelling 10).
 • Duurzame consumptie- en productiepatronen verzekeren (Doelstelling 12).
 • Dringend actie ondernemen om klimaatverandering en haar impact te bestrijden (Doelstelling 13).