We zijn partners

Uw visie is toegespitst op een antwoord op de maatschappelijke uitdagingen. U bent meer begaan met samenwerking en milieu dan met louter geldgewin. U bent niet alleen.

Onze steun is niet uitsluitend financieel maar omvat: 

  • Een kapitaalfinanciering met de mogelijkheid van converteerbare achtergestelde leningen van € 50.000 tot 400.000.
  • Een minderheidsparticipatie in het kapitaal en een actieve aanwezigheid in de raad van bestuur.
  • Een strategische begeleiding van de ondernemers in het volbrengen van de maatschappelijke opdracht en van de financiële haalbaarheid van het project.
  • Toegang tot de diensten van Crédal en zijn ecosysteem.

 

Wie steunen wij?

Inclusie

Het toegankelijk maken van nieuwe producten en diensten met een positieve impact dankzij eerlijke prijsstelling en dankzij de inclusie van een benadeeld publiek.

Transformatie van het bedrijfsmodel

Focus op bedrijven die hun sociale missie in het hart van hun strategie plaatsen en hun bestuur alsook hun relaties met belanghebbenden dienovereenkomstig aanpassen.

Ecologische transitie

Activiteiten die bijdragen tot het creëren van positieve milieueffecten dankzij ondernemende oplossingen, onder andere circulaire oplossingen alsook het ontwerp van producten en processen om negatieve milieueffecten te minimaliseren.

Sociale innovatie

Gericht op disruptieve en innovatieve ondernemingsgerichte benaderingen die een nieuwe oplossing brengen op sociale en milieu-problemen of op een onvervulde vraag.

Welke types sociale ondernemingen zoeken wij?

Wij ondersteunen innovatieve sociale ondernemingen waarvan:

  • de positieve maatschappelijke impact integraal deel uitmaakt van het bedrijfsmodel en bestuur
  • de financiële duurzaamheid is bewezen
  • de producten of diensten bestaan, in de commercialiseringsfase zitten of reeds een groeifase meemaken
  • het groeipotentieel is bewezen
  • een exit binnen een termijn van ongeveer 6-8 jaar mogelijk is.