Nieuws

Change ondersteunt Beego om de digitale kloof in België te overbruggen

Beego deed een beroep op Change, het investeringsfonds voor de sociale impact van Crédal, om hun activiteiten uit te breiden naar heel België. Door te investeren in dit project ondersteunt … Continue reading “Change ondersteunt Beego om de digitale kloof in België te overbruggen”

March 05, 2020

Beego deed een beroep op Change, het investeringsfonds voor de sociale impact van Crédal, om hun activiteiten uit te breiden naar heel België. Door te investeren in dit project ondersteunt Change een platform dat een innovatieve oplossing biedt voor de bestrijding van een fenomeen dat één op de vijf Belgen treft: de digitale kloof.

Digitale technologie neemt steeds meer ruimte in beslag in ons leven. Dit draagt bij tot het verdiepen van de kloof tussen degenen die moeite hebben met het gebruik van deze tools en degenen die het onder de knie hebben. Beego is opgericht om deze realiteit te veranderen door informaticastudenten in contact te brengen met mensen die hulp nodig hebben bij het beheer van hun digitale hulpmiddelen.

Na het succes in vier grote steden van het land (Leuven, Gent, Antwerpen en Brugge) deed Beego een beroep op Change voor financiële steun en advies om zich over het hele land uit te breiden.

Dit is het derde project dat door Change wordt ondersteund. Dit door Crédal opgerichte investeringsfonds verstrekt kapitaal en advies aan innovatieve sociale ondernemers. Philippe Herbiet, coördinator van het fonds, legt uit waarom het project van Beego overeenkomt met de filosofie van Change: “Beego is voor ons een heel goed voorbeeld van wat sociaal ondernemerschap is: de wil om in te spelen op een grote maatschappelijke behoefte door te vertrouwen op een innovatief en ambitieus ondernemersproject. Beego is gebaseerd op een model van duurzame groei met een positieve impact.

Naast het beschikbaar stellen van middelen aan Beego om hun ontwikkeling te ondersteunen, biedt Change haar expertise in het meten van de maatschappelijke impact. Dit is een aspect van de samenwerking dat Beego-oprichter Frederick Scrayen bijzonder beviel: “We zijn zeer geïnteresseerd in de expertise van Change in het meten van sociale impact. Onze positieve impact op de samenleving is een fundamenteel onderdeel van ons project. Verandering zal een extern perspectief brengen dat ons in staat stelt om onszelf op dit gebied uit te dagen. »

Beego biedt inderdaad een sociale en innovatieve oplossing in de strijd tegen de digitale kloof. Frederick Scrayen legt uit: “Het is ons opgevallen dat veel IT-studenten studentenjobs doen in beroepen die hen niet in staat stellen om hun vaardigheden op de voorgrond te plaatsen, zoals bijvoorbeeld in de horeca. Aan de andere kant zoeken veel mensen hulp als ze geconfronteerd worden met een computerprobleem. Beego biedt aan om in beide behoeften te voorzien. “En de formule werkt goed, want tot nu toe maken een vijftigtal studenten deel uit van het Beego-netwerk, dat een wachtlijst van ongeveer honderd mensen heeft! “Jonge mensen willen betekenis vinden in hun werk en dit initiatief is een geweldige manier om dit doel te bereiken.»