Nieuws

Investeringsfonds Change en Triodos Bank werken samen om sociale innovatie te ondersteunen

Change, het sociale investeringsfonds van Crédal, telt voortaan Triodos Bank tot haar investeerders. Samen willen deze spelers in de solidaire economie de nodige financiële instrumenten aanbieden aan ondernemers met vernieuwende … Continue reading “Investeringsfonds Change en Triodos Bank werken samen om sociale innovatie te ondersteunen”

March 09, 2020

Change, het sociale investeringsfonds van Crédal, telt voortaan Triodos Bank tot haar investeerders. Samen willen deze spelers in de solidaire economie de nodige financiële instrumenten aanbieden aan ondernemers met vernieuwende sociale en ecologische projecten.

De ondersteuning van projecten met een sociale impact die de wereld rechtvaardiger, duurzamer en ethischer maken. Rond deze gemeenschappelijke doelstelling bundelen Triodos Bank en Crédal’s nieuwe investeringsfonds voor sociale impact, Change, hun krachten. Triodos Bank is een van de investeerders die kapitaal inbrengt om de ontwikkeling van Change te bevorderen. Crédal heeft dit investeringsfonds opgericht om vernieuwende sociale en ecologische projecten die kapitaal nodig hebben, te ondersteunen.

In contact staan met de netwerken en expertise van Triodos Bank is een waardevolle hulp voor Change, vertelt Philippe Herbiet, coördinator van Change: “Het is een belangrijke stap in onze ontwikkeling om Triodos Bank tot onze eerste investeerders te rekenen. We delen dezelfde wens om bedrijven met een positieve maatschappelijke impact financieel te ondersteunen. Naast haar financiële steun biedt de samenwerking met Triodos Bank aan Change de toegang tot een breed netwerk van innovatieve ondernemingsprojecten.”

Duidelijke complementariteit

Voor Triodos Bank is deze samenwerking complementair met de kredieten die de bank verstrekt. Thomas Van Craen, directeur van de bank: “We hebben besloten om te investeren in Change omdat we in deze samenwerking een duidelijke complementariteit zien tussen onze bank en het investeringsfonds. Onze gemeenschappelijke missie is het financieren van projecten met een maatschappelijke meerwaarde. Door de aard van onze activiteiten zijn we elk bij verschillende levensfases van een project betrokken. Change verstrekt risicodragend kapitaal om jonge bedrijven aan de slag te kunnen laten gaan, terwijl Triodos Bank de nodige bankkredieten kan verstrekken.

Een goed voorbeeld van deze complementariteit is Ethiquable, een van de eerste twee klanten die door Change wordt ondersteund. Hun project betreft de bouw van een nieuw magazijn voor korte keten. Om dat project van de grond te krijgen, hebben ze zich tot Change en Triodos gewend, zoals Vincent De Grelle, adjunct-administrateur van Ethiquable, uitlegt: “We hadden financiering nodig en vonden dit krediet onder andere via Triodos Bank. Maar we hadden ook kapitaal nodig om ons magazijnproject uit te voeren. Daarvoor hebben we een beroep gedaan op Change van Crédal.

Ondernemers helpen bij het vinden van adequate financieringsbronnen

Change ondersteunt ondernemers die actief zijn op vier gebieden: inclusie, verantwoorde productie en consumptie, sociale mobiliteit en sociale innovatie. Volgens Thomas Van Craen is deze financiële steun onmisbaar: “De financiering is een doorslaggevende factor voor sociale vernieuwing. Zelfs als de liquiditeit op de markt overvloedig aanwezig is, hebben innovatieve initiatieven vaak moeite om hun weg te vinden naar adequate financieringsbronnen. Samen met Change en haar andere partners kunnen we de ontwikkeling versnellen van projecten die onze maatschappij en economie nodig hebben.”