We zijn partners

Uw visie is toegespitst op een antwoord op de maatschappelijke uitdagingen. U bent meer begaan met samenwerking en milieu dan met louter geldgewin. U bent niet alleen.

Onze steun is niet uitsluitend financieel maar omvat: 

  • Een kapitaalfinanciering met de mogelijkheid van converteerbare achtergestelde leningen van € 50.000 tot 400.000.
  • Een minderheidsparticipatie in het kapitaal en een actieve aanwezigheid in de raad van bestuur.
  • Een strategische begeleiding van de ondernemers in het volbrengen van de maatschappelijke opdracht en van de financiële haalbaarheid van het project.
  • Toegang tot de diensten van Crédal en zijn ecosysteem.

 

Uw visie is toegespitst op een antwoord op de maatschappelijke uitdagingen. U bent meer begaan met samenwerking en milieu dan met louter geldgewin. U bent niet alleen.

Onze steun is niet uitsluitend financieel maar omvat: 

  • Een kapitaalfinanciering met de mogelijkheid van converteerbare achtergestelde leningen van € 50.000 tot 400.000.
  • Een minderheidsparticipatie in het kapitaal en een actieve aanwezigheid in de raad van bestuur.
  • Een strategische begeleiding van de ondernemers in het volbrengen van de maatschappelijke opdracht en van de financiële haalbaarheid van het project.
  • Toegang tot de diensten van Crédal en zijn ecosysteem.