Investeren in solidariteit

Change is een investeringsfonds met maatschappelijke impact dat wordt beheerd door Crédal.

Onze visie: de huidige economische wereld omvormen om die meer duurzaam en recthvaardig te maken. We willen van België een platform voor maatschappelijke innovatie maken door de oprichting van nieuwe ondernemingen die bijdragen tot de positieve transformatie van onze maatschappij.

Om dat doel te bereiken, investeren we in innoverende sociale ondernemingen die in een start- (seed) of groeifase (scale-up) zitten.