Onze aanpak

Change is een investeringsfonds van het type “impact first”. Wij:

  • Moedigen maatschappelijke innovatie aan: wij ondersteunen ambitieuze ondernemers die een innoverend antwoord bieden op maatschappelijke uitdagingen
  • meten de maatschappelijke impact: we helpen ondernemers om een nauwkeurige methodologie uit te werken waarmee de maatschappelijke impact van projecten gemeten kan worden en om deze methodologie te integreren in hun businessmodel
  • denken na op lange termijn: wij ondersteunen projecten opdat ze op lange termijn zouden kunnen beantwoorden aan de maatschappelijke uitdagingen die zich aftekenen
  • brengen een nauwe samenwerking tot stand: naast de financiële steun, ondersteunen we ook projecten door hen toegang te verlenen tot ons netwerk van investeerders en ons ondernemersecosysteem.