Verandering is binnen handbereik

Wij kunnen praten over veranderingen. Wij kunnen die zelfs meten. En in sommige gevallen bestaat de volgende stap erin om er vorm aan te geven. En dat is precies wat wij doen. Change is een investeringsfonds met maatschappelijke impact dat wordt beheerd door Crédal. Wij stellen kapitaal en talent ter beschikking van innoverende maatschappelijke ondernemers.

Ons doel bestaat erin om maatschappelijke innovatie in België aan te moedigen door de oprichting te ondersteunen van nieuwe ondernemingen en initiatieven die bijdragen tot een positieve evolutie van de maatschappij.

Wij kunnen praten over veranderingen. Wij kunnen die zelfs meten. En in sommige gevallen bestaat de volgende stap erin om er vorm aan te geven. En dat is precies wat wij doen. Change is een investeringsfonds met maatschappelijke impact dat wordt beheerd door Crédal. Wij stellen kapitaal en talent ter beschikking van innoverende maatschappelijke ondernemers.

Ons doel bestaat erin om maatschappelijke innovatie in België aan te moedigen door de oprichting te ondersteunen van nieuwe ondernemingen en initiatieven die bijdragen tot een positieve evolutie van de maatschappij.