Doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling

Een nieuwe generatie ondernemers is sterk begaan met de toekomst en met allerlei constructieve vormen van denken over de planeet, de mens en de maatschappij in haar geheel. Om de impact van hun projecten te bepalen en te meten, baseert Change zich op de volgende duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals – SDG) van de Verenigde Naties:

  • Komaf maken met extreme armoede en honger (Doelstelling 1).
  • Een einde maken aan honger, borg staan voor voedselzekerheid, de voeding verbeteren en duurzame landbouw bevorderen (Doelstelling 2).
  • Iedereen de mogelijkheid bieden om in goede gezondheid te leven en het welzijn te bevorderen van iedereen op elke leeftijd (Doelstelling 3).
  • Iedereen gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs garanderen, en het levenslang leren voor iedereen bevorderen (Doelstelling 4).
  • Gendergelijkheid en empowerment bereiken voor alle vrouwen en meisjes (Doelstelling 5).
  • Toegang verzekeren voor iedereen tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie tegen een betaalbare prijs (Doelstelling 7).
  • Bevorderen van constante, gedeelde en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen (Doelstelling 8).
  • De ongelijkheid terugdringen in en tussen landen (Doelstelling 10).
  • Duurzame consumptie- en productiepatronen verzekeren (Doelstelling 12).
  • Dringend actie ondernemen om klimaatverandering en haar impact te bestrijden (Doelstelling 13).